14 september 2021

Bio-CCS sätter Södertälje på kartan för att minska klimatutsläppen

Nu startar ett nytt projekt för så kallad bio-CCS vid Igelstaverket, där en fullskalig anläggning kan fånga upp 650 000 ton utsläpp koldioxid per år. Det motsvarar Huddinge, Botkyrka och Södertäljes totala utsläpp idag. Projektet drivs i samverkan mellan Söderenergi och Södertälje hamn.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC kan världen inte nå målet om maximalt 1,5 graders global uppvärmning utan CCS-teknik.

– Söderenergi har en unik möjlighet att i framtiden producera negativa utsläpp genom bio-CCS. Idag startar vi upp vårt projekt, en storsatsning som innebär att Södertälje kan bli ett nav för att sänka Sveriges koldioxidutsläpp, säger Karin Medin, vd Söderenergi.

Förstudien, som stod klar i våras, beskriver de tekniska och hållbarhetsmässiga förutsättningarna för att fånga in koldioxid från biogent bränsle vid Igelsta. Igelstaverket är en av de bästa anläggningarna i Sverige för att göra detta, i synnerhet när det kan göras i samverkan med Södertälje Hamn. För Södertälje Hamn finns möjlighet att utveckla effektiva logistiska lösningar som kan komma andra regionala aktörer till nytta.

– Vi är mycket förväntansfulla över projektstarten som innebär att vi tar vårt samarbete till nästa nivå, säger Per Fredman, tf vd Södertälje Hamn.

Projektet som genomförs med ett stöd från Energimyndigheten på 2,5 miljoner kronor av den totala budgeten på 5 miljoner, ska ta fram underlag för beslut om projektering, ansökan om miljötillstånd och finansiering samt transport och lagring av koldioxiden. I december 2022 avslutas projektet och nästa fas inleds.

KONTAKTPERSONER:

Camilla Koebe, hållbarhets- och kommunikationschef, Söderenergi
camilla.koebe@www.soderenergi.se
070-555 11 55

Karin Medin, vd Söderenergi
karin.medin@www.soderenergi.se
076-803 35 10

Per Fredman, tf vd Södertälje Hamn
per.fredman@soeport.se
0768-85 31 55