29 augusti 2008

Bränsleterminal i Nykvarn – miljösatsning för bränsleförsörjningen av Igelsta kraftvärmeverk

Söderenergi har  träffat en överenskommelse med Brinova fastigheter om att uppföra en bränsleterminal i Nykvarn.

I Södertälje uppförs Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Det kommer i huvudsak att eldas med skogsbränsle såsom avverkningsrester.

– En järnvägsterminal i Nykvarn innebär att vi på ett miljömässigt och ekonomiskt bra sätt kan ta hit skogsbränsle från stora delar av Sverige, säger Leif Bodinson, vd Söderenergi.

Fastighetsutvecklingsbolaget Brinova har köpt 8 ha mark i Mörby arbetsområde i Nykvarn. Här ska Brinova bygga upp en terminal samt avleda stickspår från Svealandsbanan.Via terminalen sker sedan omlastning av flisen till lastbil för vidare transport till kraftvärmeverket. Investeringen uppgår till 120 Mkr inkl. markförvärv om 35 Mkr. Bränsleterminalen kommer att arrenderas av Söderenergi.

Terminalen ska stå klar i oktober 2009

För mer information kontakta:

Leif Bodinson, VD,Söderenergi, tel :553 05505, 076-803 35505

Anders Silverbåge, VD, Brinova, tel: 042-449 22 22, 0730-70 22 22

Jan Steinle, projektledare,Söderenergi, tel: 553 05573, 076-803 35 573

Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef, tel: 08-553 05506, 0768 03 35 506

Information om själva bygget finns på webben, www.soderenergi.se

Ladda ner rapporten