1 juli 2010

EFO tar över AS Baltic Peat från Söderenergi

För att möta den ökade konkurrensen på den internationella bio- och returbränslemarknaden har bränsleinköpsbolaget EFO i juni övertagit Söderenergis baltiska dotterbolag AS Baltic Peat. Avsikten är att öka sitt engagemang i bränsleförsörjningskedjan i Baltikum.

– EFOs styrelse har beslutat att vi inte enbart ska ägna oss åt inköp av bränslen utan också ska bygga ut vår verksamhet när det gäller bränsleförsörjningskedjan, säger Johan Petrelius, vd för EFO. Detta kan till exempel avse produktionssamarbete med skogsbolag, engagemang i terminaler samt processanläggningar. Övertagandet av AS Baltic Peat i Estland där det redan finns en etablerad lager- och terminalverksamhet från vår delägare Söderenergi är ett första steg i denna riktning.

– För Söderenergi innebär detta egentligen bara fördelar då fler bolag kan nyttja de möjligheter som Baltic Peat erbjuder, säger Leif Bodinson, vd Söderenergi. Gemensamt kan vi via EFO inleda större och bredare samarbeten.

Mer information:
Johan Petrelius, vd EFO tel 0708 141 420
Lennart Ryk, vice vd, EFO tel: 070 5466592
Leif Bodinson, vd, Söderenergi  tel: 0768 03 35 05
Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef, Söderenergi tel: 0768 03 35 06

Ladda ner rapporten