9 november 2011

Elektrifieringen av Nykvarns bränsleterminal invigd

– Det är positivt att få vara med och inviga ett projekt som betyder så mycket för så många, sa Helena Sundberg, regionchef för Trafikverket i Stockholm när elektrifieringen av Nykvarns bränsleterminal manifesterades på onsdagen.  Terminalen försörjer Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk i Igelsta med skogsflis från hela landet 

I ett gemensamt projekt mellan Trafikverket, Tillväxtverket, Nykvarns kommun och Söderenergi har terminalen som startade sin verksamhet 2009 nu elektrifierats och byggts ut.

Effe Östman, kommunfullmäktiges ordförande i Nykvarn började med att hälsa alla välkomna.  Helena Sundberg, regionchef för Trafikverket i Stockholm framhöll vikten av att Trafikverket är med på den här typen av mellanstora investeringar där man kan åstadkomma mycket genom att trimma det som redan finns. I det här fallet har det främst handlat om att effektivisera för både godstransporter och persontrafiken men också att förbättra miljön.

Utbyggnaden och elektrifieringen av terminalen i Nykvarn utvecklar anslutningen från Svealandsbanan så att man istället för att som tidigare behövt dela på tågen med skogsflis och tagit in dem på terminalen med diesellok nu kan köra in heltåg med ellok. En förutsättning för detta och del i projektet har varit förlängning av rundgångsspår, samt utbyggnad av ett nytt vedtågsspår med tillhörande avlastningsyta. Nya växlar för trafik har satts in så att tåg från både Södertäljehållet och från Eskilstunahållet kan trafikera terminalen. Man har också gjort signalanpassning.Utbyggnaden har kostat 58,3 Mkr varav Tillväxtverket genom Regionala Strukturfondsprogrammet Stockholm finansierat hälften, Trafikverket 20 Mkr, Söderenergi 10 Mkr och Nykvarns kommun 5 Mkr. Projektet har genomförts av WSP.

Söderenergis bränslechef Jan Steinle framhöll att elektrifieringen och åtgärderna på spåret nu leder till en bättre och smidigare hantering vilket sänker kostnaderna. 250.000 ton skogsflis kan nu tas in istället för 200 000 ton tidigare. Elektrifieringen leder till ett minskat buller då dieselloken försvinner samtidigt som miljövinsten med terminalen ökar ytterligare. Dessutom ökar säkerheten med signalstyrning. Jan Steinle berättade också om en kommande miljösatsning. Söderenergi har förklarat sig villiga att ingå i ett forskningsprojekt som leds av Skogsforsk. Detta innebär om nödvändiga tillstånd ges att Söderenergi kommer att sätta in en längre lastbil i trafik mellan Nykvarn och Igelstaverket.Fordonet är 30 meter långt och tar drygt 50 procent mer last än en konventionell lastbil, vilket i sin tur innebär att antalet transporter minskar.Var tredje lastbil försvinner. Redan genomförda tester med timmerlaster på annan ort visar att koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning minskar med 20 procent per transporterat ton.

Bildtext: fr. vänster. Bandet klipps från vänster av Effe Östman, kommunfullmäktiges ordförande Nykvarn, Karin Medin, Söderenergis vd, Helena Sundberg, regionchef för Trafikverket i Stockholm samt av Peter Bocaccio, Regionala utvecklingsfonden vid Tillväxtverket, innan Green Cargos tåg med flis kör in på terminalen.

Foto: Stig Almqvist

 

Mer information:

Jan Steinle, bränslechef Söderenergi, tel: 0768 03 35 73

Stefan Sköldén, mark- och exploateringsingenjör, Nykvarns kommun, tel: 08-555 010 74

Madeleine Engfeldt-Julin, kommunikationschef Söderenergi, tel: 0768 03 35 06

Ladda ner rapporten