24 april 2023

Energimyndigheten ger klartecken till Söderenergis fortsatta arbete för att producera negativa utsläpp innan år 2030

Energimyndigheten ger stöd på 12,5 miljoner till nästa steg i Söderenergis utveckling mot bio-CCS. Projektet syftar till att ta bort koldioxid från atmosfären – negativa utsläpp – genom att avskilja, förvätska och lagra biogen koldioxid från Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje.

Bio-CCS är en viktig åtgärd för att nå Sveriges och EU:s klimatmål. Tekniken är under utveckling och innebär att koldioxid fångas in och lagras, så kallad Carbon Capture and Storage eller CCS. När koldioxiden har sitt ursprung i växtlighet används begreppet bio-CCS. För att stödja framväxten av bio-CCS finns statliga medel avsatta som beviljas via Energimyndighetens Industriklivet. Söderenergi har nu fått en del av stödet för att fortsätta sitt arbete med att börja producera negativa utsläpp på Igelstaverket via bio-CCS.

I och med det startar nu den tredje projektfasen som pågår fram till augusti 2024. Vi växlar upp projektet för att kunna möta vår målbild med byggstart av en processanläggning 2026. Projektet ska undersöka vilken påverkan tekniken att avskilja koldioxid har på befintlig produktionsprocess och omgivande miljö.

– Att avskilja och lagra 500 000 ton koldioxid per år har stor betydelse för klimatet, men innan vi sätter planen i verket måste vi vara säkra på vad det betyder för närmiljö och produktionsprocess på Igelstaverket, säger projektägare Leif Bodinson. Det är också av största vikt att få de finansiella förutsättningarna på plats. Det här är inte något som ska göra fjärrvärmen dyrare.

Söderenergi är Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent och att ta bort egna biogena koldioxidutsläpp är ett stort bidrag till Sveriges klimatmål.

– Vi vet att vi kan göra skillnad, det är därför vi satsar på den nya tekniken. Förutsättningarna för att kunna producera negativa utsläpp på anläggningen via bio-CCS är bland de bästa i Sverige. Igelstaverket har också en egen hamn med direkt tillgång till Östersjön. Det gör Söderenergi till en stark aktör för att tillsammans med branschkollegor ta täten inom utvecklingen av negativa utsläpp och visa att det går att realisera en fullskalig bio-CCS-kedja i Sverige innan år 2030, säger Leif Bodinson.

KONTAKTPERSONER

Leif Bodinson, Projektägare bio-CCS, Söderenergi
leif.bodinson@soderenergi.se
076-803 3505

Camilla Koebe, Hållbarhets- och kommunikationschef, Söderenergi
camilla.koebe@soderenergi.se
070-555 11 55

Ladda ner rapporten