14 april 2011

Energy week – Hållbar energianvändning och produktion

Det är temat när Botkyrka och Södertälje kommuner nu på fredag 15.4 bjudit in miljökontor, politiker och kommunala fastighetsbolag i Stockholms län till Söderenergi och Igelstaverket i Södertälje.

Båda kommunerna har skrivit under Borgmästaravtalet som innebär att de förbinder sig att göra större åtaganden än vad som överenskommits i EUs klimatöverenskommelse. Avtalet har hittills skrivits under av över 2 400 kommuner i Europa .Evenemanget äger rum under den gemensamma energiveckan – Energy week – som infaller denna vecka. Tanken är att EUs energivecka under åren framöver ska firas med ett antal arrangemang som har med klimat, energieffektivisering och miljö att göra. Se mer om Borgmästaravtalet på www.eumayors.eu/index_en.html

Över femtio deltagare från Stockholms kommuner är med på fredag. Utöver information om Borgmästaravtalet kommer personal från Energirådgivningen att berätta om sin verksamhet. Deltagarna får också en presentation och visning av Igelsta kraftvärmeverk som är Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk och Botkyrkas, Södertäljes och Huddinges största miljösatsning. Ett antal workshops kommer att hållas som bland annat handlar om energieffektivisering, styrmedel och kommunikation.

Evenemanget pågår mellan 9:00 och avslutas med lunch 12:00 .(se bif inbjudan)

 Vid intresse för deltagande eller för mer information kontakta någon av oss nedan:

Ingrid Molander, miljöcontroller, Botkyrka kommun, tel 08- 530 61 266

Liselotte Löthagen, miljöstrateg, Södertälje kommun,  tel: 08- 523 03 171

Madeleine Engfeldt-Julin, kommunikationschef, Söderenergi, tel: 0768 03 35 06

www.soderenergi.se.

Ladda ner rapporten