29 maj 2007

Festligt spadtag för Igelsta kraftvärmeverk med miljöministern

Med stor kraft togs det gemensamma spadtaget för Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk av från vänster Anders Arnesson, fd kommunalråd i Botkyrka, Ann-Marie Högberg, kommunalråd i Huddinge, miljöminister Andreas Carlgren, kommunalrådet Anders Lago, Södertälje och Söderenergis VD Leif Bodinson. Till sin hjälp hade de 80 barn från Huddinge, Botkyrka och Södertälje.

Miljöminister Andreas Carlgren gratulerade politikerna i de tre kommunerna till ett framsynt beslut. Spadtaget avslutades med en föreställning av gymnasielever och artister från Cirkör Event. Föreställningen symboliserade ren luft och att något nytt är i vardande. 500 ballonger släpptes därefter upp i luften.
Foto:Stig Almqvist
Bilder finns att ladda ner kostnadsfritt på Söderenergis webbsida https://www.soderenergi.se.