7 april 2010

Igelstaverket eldar till 90 procent förnyelsebart

Naturskyddsföreningen har idag publicerat en lista över de värmeverk som släpper ut mest fossil koldioxid. Siffrorna bygger på Energimyndighetens statistik över förbrukade utsläppsrätter från 2008. En hel del har hänt sedan dess – åtminstone här på Söderenergi. Vi har bl a invigt Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk.

Igelstaverket står på plats sex i listan. Naturskyddsföreningen skriver dock i sitt pressmeddelande att en hel del investeringar görs för att komma bort från de fossila bränslena. De lyfter särskilt fram Söderenergis investering i Södertälje.
”Igelstaverket i Södertälje har exempelvis nyligen invigt en stor biobränslepanna som halverar utsläppen.”
Söderenergis energiproduktion baseras idag på 90% förnyelsebara bränslen. I och med att vi nu också producerar lokal förnyelsebar el så bidrar vi även till kraftigt sänkta koldioxidutsläpp från elproduktionen på kontinenten som helt baseras på fossila bränslen.

Våra kvarvarande fossila bränslen är olja som behövs för att tända våra pannor och när det är väldigt kallt ute och inget annat förslår, torv som är ett i sig mycket bra bränsle men som vi dragit ned användningen av och plastandelen i det utsorterade verksamhetsavfallet som vi eldar. Vi anser att så mycket som är möjligt av avfall ska återanvändas till nya produkter. Vi måste ta tillvara på jordens begränsade resurser. Det finns dock fraktioner som idag inte återanvänds t ex viss plast som annars skulle förmultna och skapa nya miljöproblem på tippen och i vilket fall som helst utsöndra den inlagrade koldioxiden.  Vår filosofi kring våra bränslen är att just finna de avfallsströmmar i samhället som idag inte återanvänds och som skulle utgöra miljöproblem om vi inte tog hand om dem.

Att Söderenergi trots den stora övergången från fossila till förnyelsebara bränslen hamnar högt på listan beror på att Söderenergi är en av landets absolut största fjärrvärmeproducenter. Vi försörjer cirka 120 000 hushåll, industrier och offentliga lokaler med fjärrvärme. Dessutom producerar vi el motsvarande hushållsel till ca 100 000 villor.
Vår vision är el och värme för ett hållbart samhälle. Vi är inte riktigt där ännu men har kommit en bra bit på väg.

Mer information:
Jan-Erik Haglund, miljöchef, tel: 0768 03 35 66
Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef, tel:0768 03 35 06

Se också www.soderenergi.se

Ladda ner rapporten