31 mars 2012

Klimatkul fjärrvärme

 

Lördag 31.3 deltar Söderenergi i Earth Hour som är WWFs stora klimatmanifestation och innebär att man över hela världen släcker ned mellan 20:30 och 21:30.

Söderenergi har varit med varje år sedan det startade för fem år sedan. I år kommer vi förutom att släcka ned de delar av Igelstaverket som går att släcka ned utan att äventyra produktionen och säkerheten, också att delta i Botkyrkas manifestation i Tumba centrum mellan 11-15:00.

Vi kallar vårt deltagande för klimatkul fjärrvärme då vi har väldigt mycket roligt att säga kring det bidrag som Söderenergi gjort för klimatet.

  • De fossila koldioxidutsläppen från vår fjärrvärmeproduktion har sjunkit med mer än 90 procent sedan 1990, trots att vi sedan 2010 har en i stort sett fördubblad produktion där vi även producerar el i det nya kraftvärmeverket.
  • Enbart omställningen av Igelstaverket från kol till bio- och returbränslen och bygget av det nya kraftvärmeverket har bidragit med 16 procent av Sveriges nationella klimatmål enligt Kyotoprotokollet.
  • Andelen förnybara bränslen i Söderenergis produktion är 94 procent.

Läs gärna vår hållbarhetsrapport . I Tumba kommer barnen bland annat att få spela vårt spel Planeträddarna som vi gjort i samarbete  med Världsnaturfonden. Se http://www.planetraddarna.se.

PS. Denna helg startar vi också ett miljöprojekt tillsammans med Städa Sverige där idrottsungdomar, i det här fallet två flicklag från SIBK kommer att genomföra en vårstädning (om vädret tillåter) runt Igelstaverket, Gärtunavägen och bort mot Östertälje station.

Mer information:

Karin Medin, vd, Söderenergi, tel: 0768 03 35 10

Madeleine Engfeldt-Julin, kommunikationschef Söderenergi, tel: 0768 03 35 06

Ladda ner rapporten