25 juni 2014

Kliv in i en 74-tonsbil i Almedalen!

Välkommen att kliva in i en av Sveriges första 74-tonsflisbilar. Skogforsk och Söderenergi demonstrerar
bilen och håller på vår unika scen seminarier kring energieffektiva och klimatsmarta bränsletransporter!

Tid och Plats: I Visbys hamn från 14:00 söndag 29 juni till 14:00 onsdag 2 juli. Holmen H614 – snett mittemot
Teaterskeppet

Söderenergi har fått dispens från Trafikverket att köra en av de första flisbilarna med totalvikt 74 ton. Den är inte
större än en vanlig 60-tonsbil men har flera axlar som innebär att den kan lasta mer. Bilen är resultatet av ett
forskningsprojekt som leds av skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk. För Söderenergi innebär det att antalet
transporter mellan vår tågterminal i Nykvarn och Igelsta kraftvärmeverk kan minskas med cirka en tredjedel.
Bränsleförbrukningen kommer att minska med 13 procent. Vidare drivs Söderenergis bil med ren biodiesel
tillverkad av raps, vilket minskar C02-utsläppen ytterligare.

Detta äger bland annat rum på lastbilen:

Söndag 29.6 16:00-17:30

Biobränslescenarier -Hur mycket biobränslen kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Gustav
Melin, vd Svebio redogör för en färsk rapport gjord av Håkan Sköldberg och Mårten Haraldsson, PROFU.
Rapporten kommenteras av bl a Maria Sunér Flemming, Svensk Näringsliv, Per Kågesson, författare och debattör
samt Karin Medin, vd Söderenergi, Ann-Marie Lindell Göteborg Energi. Flera politiker väntas medverka också.

Måndag 30.6 11:30-14:00 Energieffektiva och trafiksäkra transporter av förnyelsebara bränslen

13:00 Släpp bromsen! Skapa mer energieffektiva, hållbara och trafiksäkra transporter nu, diskussion mellan
Karin Svensson Smith (mp), Göran Lindell (c) samt Olle Ankarling, logistikansvarig Söderenergi, Johanna Enström
projektledare och Henrik von Sydow forskare Skogforsk

Tisdag 1.7 10:00-12:00 Effektivare transporter av biobränslen samt större lastbilars roll bland flera
trafikslag
medverkande bla Lena Bruce vvd Svebio, Johanna Enström, projektledare Skogforsk, karin medin, vd
Söderenergi, Jan Kilström, vd green Cargo, Rikard Gegö, vd Sveriges åkeriföretag samt Anders Örtendahl operativ
transportchef Stora Enso.

12:30-13:30 Energieffektiva transporter för skogsindustrins konkurrenskraft
, Karolina Boholm transportdirektör
Skogsindustrierna, Anders Örtendahl operativ transportchef Stora Enso, Olle Ankarling, logistikansvarig
Söderenergi samt Johanna Enström, projektledare Skogforsk

Se bifogat program för mera detaljer kring program och medverkande.

Mer information:

Madeleine Engfeldt-Julin, kommunikationschef Söderenergi tel: 0768 03 35 06
Johanna Enström, projektledare, Skogforsk tel: 018 18 85 02

Söderenergi förser mer än 120 000 hushåll, kontor och industrier i södra Storstockholm med fjärrvärme och el
motsvarande hushållsförbrukningen i 100 000 villor. Över 90 procent av vår produktion är förnyelsebar. I
Söderenergi ingår Sveriges största bioeldadekraftvärmeverk, Igelsta kraftvärmeverk. Värmen säljs och distribueras
av Telge Nät och Södertörns Fjärrvärme. Vi säljer också värme till Fortum. Söderenergi ägs av kommunerna
Södertälje, Botkyrka och Huddinge.

Skogforsk är det svenska skogbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Skogforsk jobbar
för att tillföra svenskt skogsbruk tillämpbara kunskaper, tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt, hållbart
bruk av skogen, så att näringens konkurrenskraft stärks och viktiga samhällsmål uppnås

 

Ladda ner rapporten