7 november 2006

Kompletterande arkeologisk förundersökning Igelstaverket

Mot bakgrund av den planerade utbyggnaden av kraftvärme utförs nu en kompletterande arkeologisk förundersökning öster om Igelstaverket kring motionsspåret.

Tre arkeologer från Sthlms länsmuseum kommer under denna vecka att genomföra en kompletterande arkeologisk förundersökning öster om Igelstaverket. Det innebär att arkeologerna skalar av markbitar i remsor för att se om det kan finnas spår av fornhistoriska lämningar. Sådana undersökningar har tidigare gjorts på åsen. År 2000 fann man i samband med att Igelstaverkets bränsleplan skulle utvidgas bl a en bolämning och pilspetsar. För två år sedan gjordes en undersökning söder om Igelstaverket då man ej fann något av värde. Denna gång ligger undersökningsområdet kring det populära motionsspåret ovanför Igelstaverket.
För övrigt vill vi gärna informera om att samtal inletts med Fritidsförvaltningen i Södertälje för att i samråd med dem och några representanter för motionärer som använder spåret om en flyttning av motionsspåret. 300 meter av det nuvarande motionsspåret kommer att behöva flyttas i samband med den planerade utbyggnaden av kraftvärmeverket vid Igelsta.
Vi hoppas att de arkeologiska undersökningarna inte ska skapa några olägenheter för dem som nyttjar spåret den närmaste veckan.

För mer information ta kontakt med:
Jan-Erik Haglund, miljöchef, tel: 08-553 05 500, 0768 033566
Madeleine Engfeldt-Julin, informationsansvarig, tel : 08-553 05 500, 0768 033506

Ladda ner rapporten