7 november 2006

Material om energi, klimat och miljö till alla femteklasser i Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn

I dagarna har femteklasser i Botkyrka, Huddinge, Salem, Södertälje och Nykvarn för andra året i rad fått ett skolmaterial om energi, klimat och miljö med fokus på fjärrvärme. Materialet består av en skorsten i vilken finns en stor plansch, en lärarhandledning och faktakort. Planschen visar samhället som det såg ut för cirka 25 år sedan då alla hade sin egen uppvärmning och tätorterna hade svåra luftföroreningsproblem. Barnen får i grupper arbeta fram samhället såsom det ser ut idag med fjärrvärme och en högre grad av kretsloppstänkande.
Samtliga lärare bjöds in liksom förra året till ett seminarium i september om energi och klimat. Vid seminariet medverkade bland annat meteorologen och klimatvetaren Martin Hedberg och energirådgivaren Kristina Landfors.

Teckningstävling
Även detta läsår utlyses en teckningstävling för femmor som handlar om hur de tror att uppvärmningen sker när de blivit vuxna. Teckningarna ska också spegla övergången till ett hållbart samhälle och visa energiproduktion ur ett kretsloppsperspektiv. Skolorna erbjuds studiebesök till Igelstaverket. Fram till idag har närmare 1200 femteklassare i regionen varit på studiebesök. En enkät som skickades ut efter det första året visar stor uppskattning från lärare för både material och studiebesök.

Bakom denna satsning står de lokala energibolagen i regionen, dvs produktionsbolaget Söderenergi samt sälj- och distributionsbolagen Södertörns Fjärrvärme och Telge Nät.

Mer information:
Madeleine Engfeldt-Julin, Söderenergi, 08-553 05 506
Kristina Lagneborg,Södertörns Fjärrvärme08-534 705 65
Marie Pårs, Telge Nät 08-553 222 39

Fakta: Det nationella klimatmålet i Sverige är att minska koldioxidutsläppen med 4 procent från 1990 års nivå fram till 2010. Enbart fjärrvärmeproduktionen i Söderenergi står för 12 av de 4 procenten. Detta beror främst på den omställning som gjorts från att elda kol till att elda bio- och returbränslen istället.

Ladda ner rapporten