23 oktober 2009

Nykvarns bränsleterminal invigd

Idag invigdes bränsleterminalen i Nykvarn under festliga former. Terminalen är en viktig länk i försörjningen av det nya kraftvärmeverket i Igelsta.

Terminalen finns på ett 8 hektar stort område intill Svealandsbanan i Nykvarn. Hit kommer cirka 200 000 ton skogsflis per år att transporteras från hela Sverige med fyra heltåg i veckan. Varje tågset om 19 vagnar tar ca 1000 ton vilket ersätter 30 lastbilslaster med släp och sparar över 6000 ton koldioxid årligen. Detta motsvarar knappt hälften av vårt biobränslebehov. Terminalen har byggts av Brinova och Söderenergi hyr den tills vidare. Green Cargo har kontrakterats av Söderenergi för att ta hand om hela transportkedjan med tåg och omlastning till bil de sista kilometrarna till Igelstaverket. 5-6000 lastbilstransporter räknar man med per år.
Flera av biobränsleleverantörerna till Söderenergi vittnade om vikten av långsiktighet och behovet av infrastruktursatsningar för att dels få ut bränslet ur skogen men också få klimatsmarta transportlösningar.
Söderenergis långsiktiga satsning prisades av bland andra Bertil Leijding, chef för Norrbränsle, SCA, och Urban Blomster, biobränslechef på Södra, då detta hjälpt dem att vidareutveckla sina logistiksystem för att få ut bränslet ur skogen och kunna transportera det vidare per tåg.

För mer information kontakta:

Jan Steinle, bränslechef Söderenergi, tel :08-553 05573, 0768 03 35 73,

Madeleine Engfeldt-Julin, infochef, Söderenergi, tel: 08-553 05506, 0768 03 35 06

Mer information om Söderenergi och Igelsta kraftvärmeverk, se www.soderenergi.se. Här kan också bilder från invigningen hämtas

Ladda ner rapporten