14 januari 2008

Nytt system minskar risken för avbrott i fjärrvärmeproduktionen

Under söndagsnatten uppstod ett datafel i styrsystemet till Igelstaverkets fjärrvärmepumpar vilket ledde till att alla pannor i Igelstaverket stoppades. Samtidigt startades våra reservpannor i Fittjaverket samt i Geneta panncentral.

– Stoppet hos oss varade i knappt en timme innan vi lyckades åtgärda problemet, säger produktionschef Carlo Prata. Därefter drogs pannorna igång en efter en och varmvattnet kunde återigen pumpas ut i systemet. Omkring midnatt var värmeförsörjningen återställd. Vi beklagar de problem som detta kan ha orsakat.

Det är mycket sällan som det inträffar avbrott i fjärrvärmeproduktionen. Redan innan detta fel inträffade har ett särskilt projekt dragits igång på Söderenergi för att minimera risken för eventuellt datahaveri i styrsystemet.
– En ombyggnad har sedan tidigare beslutats, säger Carlo Prata. Vi ska uppgradera och modernisera hela vårt styrsystem för fjärrvärmepumparna. Detta innebär bland annat att vi i framtiden kör dubbla system. Om datasystemet av någon anledning skulle haverera så tar det andra systemet vid.
Projektet beräknas vara klart till sommaren 2008.

För mer information kontakta gärna:
Carlo Prata, produktionschef tel : 08-553 05 510, 0768 033513
Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef, tel: 08-553 05 500, 0768 03 35 06

Ladda ner rapporten