4 december 2006

Press från Österrike till Söderenergi

Imorgon 5.12 anländer en delegation med 32 journalister från Österrike till Igelstaverket, Södertälje, för att informera sig om vår produktion av fjärrvärme och våra planer på kraftvärmeproduktion. Fokus är bioenergi.

Det är Österreischischer Biomasse-Verband, den österrikiska bioenergiföreningen, som ligger bakom pressresan till Sverige. Bland journalisterna finns representanter för österrikisk TV, storstadspress t ex Wirtschaftsbladt, WienerZeitung, Der Standard mfl, regional press samt fackpress inom lantbruk, jordbruk, miljö och teknik. Mot bakgrund av klimatförändringarna och behovet av att ställa om från fossila bränslen, som bidrar till växthuseffekten, till biobränslen har intresset i Europa ökat för biobränslen. Sverige är ett av de länder där man kommit längst fram med omställningen, därför åker man hit för att skaffa sig mer kunskap och erfarenheter om bioenergianvändning och användning av returbränslen. Svenska värdar är Svenska Bioenergiföreningen, SVEBIO.

För mer information ta kontakt med:
Lennart Ryk , tel: 08-553 05 571
Madeleine Engfeldt-Julin, informationsansvarig, tel : 08-553 05 506, 0768 03 35 06

Ladda ner rapporten