11 oktober 2007

Regeringens beslut om utsläppsrätter ökar kostnaderna att producera fjärrvärme

Regeringen har idag beslutat att tilldelningen av utsläppsrätter för utsläpp av koldioxid ska stramas åt ytterligare för energibranschen. Detta är följden av att EU ålagt Sverige att minska sin nationella tilldelning med 10 procent. Resultatet blir att fjärrvärmeföretag som Söderenergi inte får någon tilldelning alls. Tidigare tilldelades vi 80 procent av behovet.

– Det är givetvis mycket positivt att EU uppmärksammar klimathotet och arbetar aktivt med att minska utsläppen av koldioxid, säger Leif Bodinson, vd för Söderenergi. Inom Söderenergi har vi under lång tid arbetat målmedvetet och framgångsrikt med att ersätta fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen. Trots detta kommer regeringens beslut att öka våra kostnader för att producera fjärrvärme.

Totalt uppgår utsläppsminskningen av fossil koldioxid från Söderenergis produktion hitills till ca 350 000 tusen ton/år, vilket motsvarar 12 procent av Sveriges klimatmål. De bränslen som vi idag behöver köpa utsläppsrätter för är plastandelen i våra returbränslen, material som består av utsorterat papper, plast och trä som inte kan återvinnas på annat sätt. Det drabbar också torven och eldningsoljan som används vid sträng kyla. Torven är omdiskuterad huruvida den ska betraktas som fossil eller inte och klassificeras på olika sätt i olika system. När det gäller de svenska elcertifikaten anses torven vara ett biobränsle som inte tillför fossil koldioxid. Frågan är under utredning.

– Hur vi ska klara kostnadsökningen får vi diskutera i budgetprocessen inför nästa år, fortsätter Leif Bodinson. Vi motsätter oss inte de steg som behöver tas för att få ner utsläppen av den skadliga koldioxiden. Det som kan kännas orättvist är att hela bördan nu läggs på energibranschen som redan gjort väldigt mycket i omställningen till förnyelsebara bränslen, medan industrisektorn får i stort oförändrade villkor.

För mer information kontakta gärna:
Leif Bodinson, vd tel : 08-553 05 500, 0768 033505
Jan-Erik Haglund, miljöchef, tel: 08-553 05 500, 0768 033566
Madeleine Engfeldt-Julin, infochef, tel: 08-553 05 500, 0768 03 35 06

Ladda ner rapporten