25 oktober 2010

”Sången från skogen” är kronan på verket

Det  sa Staffan Norberg, kommunalråd i Södertälje när han invigde konstverket vid Igelsta kraftvärmeverk idag.

Som stadsbyggnadsnämndens ordförande har han följt bygget från planeringsstadiet. Brukligt är att avsätta en summa pengar för konstnärlig utsmyckning. Så har även gjorts i det här fallet. De estetiska kraven på byggnaden har varit höga inte bara med hänsyn till de närboende utan också att det nya kraftvärmeverket utgör en port till Södertälje via kanalen samt från fjärrtågen som passerar på järnvägsbron.

Igelsta kraftvärmeverk som ritats av arkitekt Per Nyström, Scheiwiller Svensson, erhöll priset som årets byggnad i Södertälje 2009 . Nu har den förgyllts med konstverket Sången från skogen. Det är utfört av SIMKA.

Bakom SIMKA står de välrenommerade konstnärerna Simon Häggblom och Karin Lind. I sitt tal berättade Karin om den inspiration de känt att i denna storskaliga miljö där transporterna från skogen rör sig hela tiden bidra med något som är lite skörare och leder tankarna till det gröna kretsloppet som är en ledstjärna för verksamheten i Söderenergi.

”Sången från skogen” består av tre 9 meter höga blommor som rör sig i vinden. Blommorna kan ses både från båtar i kanalen samt bilar som kör i området och speglar sig i fasaden. Transporterna som kommer med flis och bränsleved från skogen möts av ”Sången från skogen”. Skulpturen är ett nytt landmärke vid Söderenergi och en ny attraktion för Södertälje. Den skapar ett nytt lekfullt element som möter alla besökare till anläggningen. Det kommer att vara fint belyst på kvällen bla med ledljus i pistillerna i blommorna.

Under ceremonin överlämnade konstnärerna även en fågel gjuten i betong som kommer att sättas upp utanför entrén till byggnaden .

Bild 1 Invigning  konstverk Igelsta – fr. v. Simon Häggblom, Karin Lind och Staffan Norberg. Igelsta kraftvärmeverk i bakgrunden Fotograf: Stig Almqvist

Bild 2 Sången från skogen Igelsta – Konstverket Sången från skogen med Igelsta kraftvärmeverk i bakgrunden . Fotograf :Antonius von Arkel

Mer information:

Mats Strömberg, produktionschef Söderenergi, 0768 03 35 68Simon Häggblom och Karin Lind, konstnärer, SIMKA tel: 070-6091491, 070-8701390Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef,  Söderenergi: tel: 0768 03 35 06

www.soderenergi.se. www.simka.se

Ladda ner rapporten