26 mars 2010

Söderenergi deltar i WWFs manifestation Earth Hour den 27 mars 2010

Det gör vi genom att släcka ned fasadbelysningen på Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje. Det är Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk och invigdes av Kung Carl XVI Gustaf den 17 mars i år. Globalt sett sparar det nya kraftvärmeverket in 450 000 ton koldioxid per år. Mer information om kraftvärmeverket hittar du på www.soderenergi.se.

Mer information:
Jan-Erik Haglund, miljöchef, tel: 0768 03 35 66
Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef, tel: 0768 03 35 06