24 oktober 2014

Söderenergi överens med kommun om Igelsta strand

Söderenergis styrelse säger ja till överenskommelse med kommunen avseende Igelsta strand. Efter många år av juridiska turer ser nu frågan ut att få en bra lösning.

– Det känns bra att vi kommit till slutpunkt i denna fråga. Det är viktigt att kunna samexistera på ett bra sätt i framtiden, säger Karin Medin, VD på Söderenergi AB.
– Vi har ansträngt oss på båda hållen för att nå en lösning och nu ska vi meddela domstolen att vi på Söderenergi inte längre har några invändningar mot kommunens detaljplan för Igelsta strand. Vi välkomnar nya grannar som förhoppningsvis även blir framtida fjärrvärmekunder till Telge nät.

Överenskommelsen innebär att kommunen står som medfinansiär för de skyddsåtgärder för buller som kan behövas när nya bostäder byggs på Igelsta strand.

Mer information:
Karin Medin, VD Söderenergi AB, tel: 076 803 35 10
Per Larhed, kommunikationschef Söderenergi AB, tel: 076 03 36 01