2 november 2022

Söderenergi planerar för bio-CCS i drift 2030

Nu har Söderenergi lämnat in sin ansökan till Energimyndigheten för planeringen av 500 000 ton negativa utsläpp i Södertälje senast 2030. Projektet på 25 miljoner är nästa steg för att avskilja och lagra biogen koldioxid från Igelsta kraftvärmeverk. Fokus ligger på miljötillstånd, teknikval och affärsmodell. Tidigare har en förstudie och en systemstudie genomförts.

Det senaste året har Söderenergi arbetat med en systemstudie som avslutas i början av 2023. Systemstudien har bland annat undersökt vilken panna som bör förses med CCS-teknik samt layout för processutrustning och mellanlager.

Den 1 november lämnade Söderenergi in sin ansökan till Industriklivet hos Energimyndigheten om att genomföra nästa fas. Projektet beräknas starta i början av 2023 och budgeten ligger på 25 miljoner kronor, varav Industriklivet förväntas bidra med hälften.

– Vi är mycket glada att vi kommer så här långt i att förverkliga vår vision att bidra med negativa utsläpp. Det säger Leif Bodinson, affärsenhetschef och projektägare på Söderenergi.

Systemstudien har visat en potential på cirka 500 000 ton negativa utsläpp. Man har undersökt två alternativ för avskiljning: aminbaserad teknik eller teknik baserad på kaliumkarbonat. I nästa fas, förprojekteringen, kommer fördjupade studier av processmiljön och rökgasernas kemi att genomföras, för att beslut ska kunna fattas om teknikval.

I nästa fas behöver också fördjupade miljöutredningar göras. Det handlar bland annat om vattenmiljöutredning och bullerutredning.

För att ägare och styrelse ska kunna fatta beslut om finansiering av den kommande investeringen, kommer projektet i nästa fas även att ta fram detaljerade underlag som visar hur affärsmodellen behöver utvecklas.

Under 2020 genomförde Söderenergi en kartläggande förstudie för att undersöka förutsättningarna för bio-CCS i Södertälje. Studien visade att Igelstaverkets produktionsprocess, geografiska placering och samarbete med Södertälje hamn gör att anläggningen är en av de bäst lämpade i Sverige för att utveckla bio-CCS.

KONTAKTPERSONER

Leif Bodinson, affärsenhetschef och projektägare bio-CCS Söderenergi
leif.bodinson@www.soderenergi.se
076-803 3505

Camilla Koebe, hållbarhets- och kommunikationschef, Söderenergi
camilla.koebe@www.soderenergi.se
070-555 11 55

Ladda ner rapporten