27 mars 2009

Söderenergi släcker ner

Den 28 mars deltar Söderenergi i WWFs klimatmanifestation Earth Hour . Det gör vi genom att släcka ned den yttre belysningen på Igelstaverket i Södertälje mellan 20:30 och 21:30. Innanför väggarna ser vi till att hålla igång värmeproduktionen som vanligt.

Söderenergis bidrag till minskningen av växthusgaser
Under 1990-talet byggde Söderenergi om sina pannor i Igelstaverket för att elda främst returbränslen. Dessa åtgärder ledde till en minskning av skadliga koldioxidutsläpp som motsvarar 12 procent av det nationella klimatmålet enligt Kyotoprotokollet. I Fittjaverket ersattes eldningsoljan med biooljan tallbeckolja. Idag har vi byggt om för att främst elda träpellets.
Nu tar vi ytterligare ett steg för att minska de skadliga koldioxidutsläppen. Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk byggs i Södertälje. Det är ägarnas, Södertälje, Botkyrka och Huddinge kommuner, största miljösatsning någonsin. När kraftvärmeverket kommer igång vid årsskiftet 2009-2010 så minskar vi de fossila koldioxidutsläppen med ytterligare 75 000 ton per år vilket motsvarar utsläppen från 25 000 bensindrivna bilar som kör 1500 mil/år. Denna mängd motsvarar ytterligare 4 procent av Sveriges klimatmål.

Planeträddarna
Planeträddarna är ett annat samarbete som vi har med Världsnaturfonden. Det är ett frågespel om energi och miljö på nätet för barn i mellanstadiet. www.planetraddarna.se

För mer information kontakta:

Jan-Erik Haglund, miljöchef Söderenergi, tel :553 05 566, 076-076-803 35 66,
Madeleine Engfeldt-Julin, infochef, Söderenergi, tel: 08-553 05 506, 0768 03 35 506