19 november 2015

Söderenergi stoppar bränsleleveranser efter spår av asbest

Söderenergi har under hösten genomfört flera analyser av asbest i avfallsbränslen. Den ökade provtagningen är en konsekvens av att vi i somras upptäckte spår av asbest vid en provtagning. Vi har omedelbart stoppat leveranser och meddelat berörda leverantörer.

– Vi gör en stor samhällsnytta genom att göra värme och el av bland annat stora volymer industriavfall. När bränslet kommer till oss ska det vara utsorterat och fritt från oönskade och farliga ämnen. När vi upptäcker avvikelser tillämpar vi försiktighetsprincipen. Vi arbetar mot en nollvision för asbestfria bränslen. Vi uppmanar nu alla våra leverantörer att förbättra egenkontrollen och kvalitetssäkra sitt arbete för att kunna leverera asbestfria bränslen enligt avtal, säger Jan Steinle, bränslechef på Söderenergi.

De senaste analyssvaren visar att asbest förekommer i två typer av bränslen som kommer från återvunnet material, returflis och bränslekross. I Sverige har asbest använts i omfattande utsträckning i exempelvis isoleringsmaterial, murbruk, kakelfix, elkablar och golvmaterial.Asbest klassas som farligt avfall och är hårt reglerat och kräver särskild hantering på återvinningscentralerna. De vanligaste typerna av asbest är krokidolit, amosit och krysotil. Krokidolit och amosit bedöms vara de farligaste asbestsformerna. De spår av asbest vi hittat är krysotil. Med anledning av spår av asbest har Söderenergi även gjort stickprovsanalys i askor. Där har vi inte funnit några spår av asbest. Det indikerar att det rör sig om små mängder av asbest eftersom den är eldfast.

– Även om mängden asbest ligger långt under tillåtna gränsvärden vet vi att även små mängder kan skapa otrygghet, säger Jan Steinle. Vi har därför meddelat samtliga leverantörer att vi ser allvarligt på det inträffade. Vi för en kontinuerlig dialog och uppföljning med leverantörerna. Vi genomför aktiviteter med medarbetare och entreprenörer, utökar provtagningar och påtalar vikten av att använda den skyddsutrustning som vi normalt föreskriver vid arbete med bränslen. Rätt använd utgör den ett fullgott skydd mot asbest i vår verksamhet, menar Jan Steinle.


Kontakt:
Jan Steinle, Bränslechef Söderenergi, 076 803 35 73
Per Larhed, Kommunikationschef Söderenergi, 076 803 36 01