3 oktober 2008

Söderenergis biobränsle tar tåget

Söderenergi och Green Cargo inleder samarbete för transporter av biobränsle till Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje. Idag undertecknades avtalet som lägger grunden för Sveriges största integrerade järnvägsupplägg för biobränsletransporter. En transportlösning som minskar koldioxidutsläppen med över 6000 ton årligen, jämfört med ett renodlat lastbilsalternativ.

– Igelsta kraftvärmeverk är Södertäljes, Botkyrkas och Huddinges största miljösatsning. Järnvägsterminalen är strategiskt viktig för vår bränsleförsörjning inte minst ur miljösynpunkt. Samarbetet med Green Cargo innebär att vi får ett transportupplägg med låg klimatpåverkan. Green Cargos transporter med hög miljöprestanda har varit en avgörande faktor vid val av logistikoperatör, säger Leif Bodinson, Söderenergis VD.

Green Cargo ansvarar för hela transportkedjan. Transporterna av skogsflis kommer att gå med tåg från Norrland och Småland till en järnvägsterminal i Nykvarn, strax utanför Södertälje. Från terminalen transporteras biobränslet med lastbil till Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje. När kraftvärmeverket går i kommersiell drift vid årsskiftet 2009/2010, kommer cirka 200 000 ton biobränsle årligen transporteras med fyra heltåg i veckan till Nykvarn.

Green Cargo ansvarar även för driften på terminalen i Nykvarn med lastning, lossning och förädling av biobränslet innan det transporteras till Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje.

– Avtalet med Söderenergi är hittills det största uppdraget för Green Cargo inom biobränslesegmentet. Vi har tagit fram en lösning med vagnar och containers, som testkörts på flera håll i landet och som fungerat bra. Söderenergi minskar sina koldioxidutsläpp i transportledet med 95 procent med detta upplägg jämfört med lastbilstransporter. Vi kommer att få se flera klimatsmarta transportlösningar av bioenergi i framtiden, säger Sören Belin, VD för Green Cargo.

Fakta: Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje blir Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk och beräknas komma i kommersiell drift till årsskiftet 2009/2010. Kraftvärmeverket beräknas producera cirka 200 MW fjärrvärme och 85MW el. Elen motsvarar förbrukningen av el för cirka 100 000 hushåll. Trots ökad produktion vid Igelstaverket minskar koldioxidutsläppen med cirka 75 000 ton koldioxid/år. Det motsvarar utsläppen från 25 000 bensindrivna personbilar som körs 1500 mil per år.

Pressbilder finns att ladda ned på www.soderenergi.se eller www.greencargo.com

Kontaktpersoner:
Mats Hollander, informationschef, 070-762 46 14, mats.hollander@greencargo.com
Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef, 0768-03 35 06, madeleine@www.soderenergi.se

 

Green Cargo är ett transport- och logistikföretag med järnvägen som bas, vi kör ca 65 procent av Sveriges godståg och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har ca 3 100 anställda och en årsomsättning på ca 6,1 miljarder SEK.

Söderenergi förser via distributörerna Telge Nät och Södertörns Fjärrvärme ca 200 000 människor i södra Storstockholm med miljövänlig fjärrvärme. De större anläggningarna inom Söderenergi är Igelstaverket i Södertälje och Fittjaverket i Botkyrka. Vi bygger nu Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk i Södertälje. Söderenergi ägs av Södertälje, Botkyrka och Huddinge kommuner. www.soderenergi.se

Ladda ner rapporten