5 mars 2009

Söderenergis bränslechef Lennart Ryk till EFO

Söderenergis bränslechef Lennart Ryk kommer i mitten av april tillträda tjänsten som vice vd för EFO med särskilt ansvar för att bygga upp nya verksamheter i bolaget. EFO är ett samarbetsbolag för inköp och befraktning av bränslen som nyttjas och ägs av åtta kommunala energibolag. Söderenergi och Södertörns Fjärrvärme är stora delägare.

Andra delägare är bl a Mälarenergi, Göteborg Energi och Tekniska Verken i Linköping. Affärsidén är att via gemensamma inköp och befraktning av fartyg uppnå stordriftsfördelar som kan komma ägarna till godo. EFO är idag stora på importbränslen dvs olja, kol och torv. Man arbetar också med returbränslen, avfall, flis och förädlade biobränslen såsom träpellets och tallbeckolja.

 

Konkurrensen ökar

Eftersom konkurrensen om avfalls- och biobränslena förväntas öka starkt i spåren av klimatöverenskommelserna stärker nu EFO upp sin organisation. I första hand ska kompetens inom retur- och avfallsbränslen stärkas. En vidareutveckling kan även innebära nya och kompletterande verksamheter såsom terminalverksamhet, beredning av bränslen, uppbyggnad av nätverk/agenter inom översjö- och långväga marknader, investeringar, samägande, konsultverksamhet mm.

Delar av Söderenergis bränsleportfölj (ímporterade returbränslen, torv, träpellets och andra biobränslen) kommer liksom tidigare att skötas i samverkan med EFO. Lennart Ryk är fortsatt vd för Söderenergis estniska dotterbolag Baltic Peat.

Lennart Ryk har tidigare bl a arbetat som teknisk chef på EFO i åtta år, varit vd för SGS Solid Fuels and Minerals 1992-99 och från 1999 arbetat som bränslechef på Söderenergi. Jan Steinle bitr. bränslechef i Söderenergi går tills vidare in som bränslechef.

För mer information kontakta:

Lennart Ryk, bränslechef Söderenergi, tel :553 05568, 076-076-803 35 68,

Leif Bodinson, vd Söderenergi, tel: 553 05505, 0768-03 35505

Johan Petrelius, vd EFO, tel: 24 90 50, 0708 141420

Madeleine Engfeldt-Julin, infochef, Söderenergi, tel: 08-553 05506, 0768 03 35 506

Ladda ner rapporten