3 april 2008

Söderenergis styrelse på studieresa med anledning av kraftvärmebygget

Söderenergis styrelse åker till Italien för att besöka Vigevano i början av vecka 15. Foster Wheeler som bygger den nya kraftvärmepannan för Igelsta Kraftvärmeverk håller ett seminarium om pannteknik samt visar den nya pannan som de byggt i kraftverket Lomellina II.

Bygge enligt tidplan
På Söderenergi pågår bygget enligt tidplan. Detaljschakt inklusive sprängning samt formsättning, armering, gjutning av grundplintar och pelarfundament för pann- och turbindel pågår. Pannleverantören Foster Wheeler börjar installera sig och stålmontaget för pannan beräknas starta i mitten av månaden.
Alltfler arbetar på byggplatsen och nya byggbodar ställs inom den närmaste tiden upp på den tidigare entreprenörsparkeringen vid verket.

Tillfällig parkering och nätavtagning i Igelsta strand
Under bygget har en tillfällig parkering med 410 platser inrättats på Igelsta strand för att kunna ta emot alla som kommer att arbeta med kraftvärmeverket.. Den nyttjas av alla dem som arbetar med bygget. Dit har också Igelstaverkets nätavtagare tillfälligt flyttats på grund av platsbrist för bygget. Den nyttjas av de bilar som levererar flis eller torv till Igelstaverket och som har nät över sin last. Nätet behöver tas av inför den obligatoriska provtagningen som görs på alla bränslelaster innan lossning.
Följ gärna bygget på webben, www.soderenergi.se

För mer information kontakta:
Anders Lago, styrelseordförande, tel: 08-55021000
Leif Bodinson, vd, tel: 553 05 505, 0768 03 35 505
Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef, tel: 08-553 05 506, 0768 03 35 506

Ladda ner rapporten