21 augusti 2009

Start för Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk i Södertälje

Starten inför intrimningen av Södertäljes, Botkyrkas och Huddinges största miljösatsning, Igelsta kraftvärmeverk kommer att märkas.
Från mitten av nästa vecka, den 26 augusti, påbörjas ångblåsning av pannan. Samtidigt anländer de två sista större delarna som ska lyftas in i verket nämligen generatorn och turbinen från Tyskland. Vi får även vår första leverans av skogsflis till det nya kraftvärmeverket under kommande vecka.

Lyft av generator och turbin
Den stora kranen Lodbrok har redan anlänt till Södertälje för att på måndagen den 24.8 hjälpa till att lyfta av den 130 ton tunga generatorn och turbinen som väger 243 ton från båten till trailers. Generatorn och turbinen ska sedan transporteras till en särskild lyftanordning som specialbyggts för detta tillfälle utanför det nya kraftvärmeverkets turbinhall där de sedan ska lyftas in. Generatorn beräknas lyftas in den 24 el. 25 augusti och turbinen den 26 augusti. Om du är intresserad att bevaka dessa moment hör av dig
till Madeleine nedan så att rätt tidpunkt kan erhållas.

Renblåsning av pannan skapar oljud
För att vara helt säker på att det inte finns något skräp kvar i rören från exempelvis svetsningen måste den nya pannan blåsas ur med ånga. Minsta lilla partikel kan förstöra turbinens skovlar eller försämra verkningsgraden. Pannan måste därför blåsas ut innan produktionsstarten. Ångblåsningen startar i mitten av vecka 35 och pågår i cirka tre veckor. Det kommer att höras i huvudsak mellan 16-19 varje dag av dem som bor och verkar i Östertälje med omnejd. För att minska oljudet kommer det att ledas via en ljuddämpare. Tiden är satt mellan 16-19 för att minimera störningarna. Information har gått ut till samtliga berörda. Vi beklagar naturligtvis de olägenheter som kan uppstå på
grund av detta.
För mer information kontakta:
Jan-Erik Haglund, miljöchef Söderenergi, tel :08-553 05 566, 0768 03 35 66,
Madeleine Engfeldt-Julin, infochef, Söderenergi, tel: 08-553 05 506, 0768 03 35 06