27 maj 2008

Stor tank till Igelsta kraftvärmeverk tar vägen om Mälaren till Södertälje

För ett år sedan startade bygget av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk i Södertälje. Idag 27 maj anländer den stora matarvattentanken från Sahala Works verkstäder i Finland till Kapellskär.

Tanken väger 70 ton, är 22 meter lång och 4 meter i diameter. Den transporteras över natten till Hummelsta. Den 28 maj 04.00 anträder den sin resa i ett 44 meter långt ekipage med följebilar till Igelstaverket.. På grund av tyngden undviker man svagare vägar och broar vilket innebär att den inte kan köras över Essingeleden utan måste ta vägen runt Mälaren via Västerås, Kvicksund, Eskilstuna och vidare till Södertälje dit den beräknas ankomma någon gång mellan 12 och 15.

Stort lyft. Matarvattentanken kommer sedan att lyftas in den 28 maj på eftermiddagen eller den 29 på förmiddagen beroende på när den anländer och att förutsättningarna på platsen är de rätta. Detta blir ett av de största lyften som kommer att göras under kraftvärmebygget.

För mer information kontakta:

Mats Strömberg, projektledare, tel :553 05 568, 076-076-803 35 68,             Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef, tel: 08-553 05 506, 0768 03 35 506

Information om själva bygget finns på webben, www.soderenergi.se

Ladda ner rapporten