8 december 2009

Stormskadad rundved från Frankrike till svenska energiverk

I förra veckan togs den första lasten emot av Söderenergi i Södertälje.

-Det handlar om skog som fälldes i samband med en våldsam storm liknande Gudrun som vi hade för några år sedan, säger Jan Steinle, bränslechef Söderenergi . Stormen drabbade Bordeaux-Bayonne-området i sydvästra Frankrike i vintras.

Den har skapat stora problem och den franska skogsindustrin hinner inte med att ta hand om all stormskadad skog. Detta kunde en grupp från EFO, ett inköpsbolag för bränsle som ägs av 8 svenska energibolag, konstatera vid ett besök i våras på plats i Frankrike.

– Mycket är skadat och rötat, berättar Lennart Ryk, vice vd EFO,  och lämpar sig inte till massaved eller sågtimmer utan får tas om hand av energisektorn.

Då storskalig biobränsleanvändning är ganska begränsad i Frankrike måste en hel del exporteras. Franska staten stöder exporten på olika sätt.

Under hösten har därför EFO tecknat en första överenskommelse om leveranser till EFO-kretsen från ett större skogskooperativ. Det gäller leveranser av stamved till Eskilstuna Energi&Miljö, Göteborg Energi och Söderenergi.

Man räknar med att det kommer att ta mer än 5 år att röja upp och ta hand om all skog.

Mer information:

Jan Steinle, bränslechef, Söderenergi tel: 08-553 05 00, 0768 03 3573 

Lennart Ryk, vice vd, EFO, tel: 08-249050, mobil: 070 5466592

Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef, tel: 08-553 05 00, 0768 03 3506

Information om Söderenergi och Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk som just nu håller på att trimmas in i Södertälje finns på www.soderenergi.se

Ladda ner rapporten