24 april 2014

Sveriges första 74-tons flisbil invigd

I ett strålande väder invigde Infrastrukturminister Catharina
Elmsäter-Svärd, Martin Lundstedt, vd för Scania och Karin Medin, vd för
Söderenergi, Sveriges första 74-tons flisbil idag. Bilen ingår i ett
forskningsprojekt som drivs av skogsnäringens forskningsinstitut Skogforsk* och
har tillverkats av Scania.

Söderenergi har fått dispens från
Trafikverket att köra en av de första flisbilarna med totalvikt 74 ton mellan
Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn och Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje.
Den är inte större eller längre än en vanlig 60-tonsbil men har flera axlar som
innebär att den kan lasta mer.

– För oss på Söderenergi, innebär
det att antalet transporter kan minskas med cirka en tredjedel, berättade Karin
Medin, vd. Bränsleförbrukningen kommer att minska med 13 procent. Vidare drivs
Söderenergis bil med ren biodiesel tillverkad av raps, vilket minskar CO2-utsläppen
ytterligare.

– Det var roligt att köra
74-tonsekipaget, öppnade Catharina Elmsäter-Svärd som strax före invigningen
fått möjligheten att prova bilen på Scanias provkörningsbana i Södertälje. Vi
är oerhört beroende av smarta, säkra och miljömässigt bra transporter i vårt
avlånga land. Söderenergi som tänker framåt och vunnit utmärkelser för sitt
miljötänkande blir nu ännu smartare genom att använda den nya bilen. Viktigt är
att där vi inte har järnväg hela vägen och omlastning behövs kunna komplettera
med effektiva lastbilar.

Hon lyfte också fram det uppdrag
som regeringen nyligen gett Transportstyrelsen och Trafikverket att förbereda för att lastbilar
med 74 tons vikt permanent ska kunna trafikera delar av det allmänna vägnätet.

– Vi är jättestolta att vara med i
det här samarbetet och bidra till att ta fram den här effektiva bilen. Vi satsar
mycket pengar på forskning och utveckling med bränsleeffektivitet och CO2
minskning i fokus – och det är precis vad den här bilen handlar om, sa Martin
Lundstedt, vd för Scania.

I ett efterföljande panelsamtal i
vilken Johanna Enström, Skogforsk, Christer Segersteen Södra Skogsägarna,
Thomas Asp,Trafikverket, Carina Håkansson, Skogsindustrierna, Ulrika Jardfelt,
Svensk Fjärrvärme, Jan Kilström Green Cargo, samt Ulric Långberg,
Åkeriföretagen medverkade, var samtliga ense om att det är bra inte minst konkurrensmässigt
för skogsindustrin och försörjningen med biobränslen till energiproduktion men
också ur miljösynpunkt att 74-tons-bilarna kommer i ordinarie trafik där
förutsättningarna finns. Dock med en brasklapp att det inte sker en flytt av
gods från tåg till bil utan som på Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn hitta
en perfekt kombination där trafikslagen effektivt kompletterar varandra.

* Skogforsks forskningsprojekt
handlar om att utveckla mer miljövänliga och kostnadseffektiva transporter från
skogen och därmed också öka konkurrenskraften för skogsindustrin och
transporter av biobränsle.

Bildtext: Invigning av den första 74-tonsflisbilen på Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn. Fr v. Karin Medin, vd Söderenergi, Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister samt Martin Lundstedt, vd Scania. Foto: Stig Almqvist

Mer information:

Olle Ankarling, logistiker,
Söderenergi AB
tel: 0768 03 35 72

Joakim Eriksson,
skogssegmentansvarig (Forestry), Scania AB tel: 010 7066000

Johanna Enström,
projektledare, Skogforsk
tel: 018 18 85 02

Madeleine Engfeldt-Julin,
kommunikationschef Söderenergi   tel: 0768 03 35 06

 

Ladda ner rapporten