12 augusti 2022

Unikt avtal gör Södertälje mer cirkulärt

Ordning och reda på avfallsströmmarna med en ny typ av verifikat. Den 11 augusti signerade Söderenergi och Telge Återvinning ett avtal som innebär ökad transparens och spårbarhet för avfallet. Bland annat visar verifikatet att drygt 350 kg tungmetaller avskiljs 2022.

Telge Återvinning levererar returträ till Söderenergi, som ser till att det omvandlas till värme och el. Dessutom bidrar processen till avgiftning, genom att tungmetaller avskiljs. Undvikna Co2-utsläpp och återanvändning av metall är andra nyttor.

Det nya verifikatet som Söderenergi överlämnar till Telge Återvinning tidigt 2023 innehåller konkreta data om dessa nyttor. Exempelvis kommer totalt 356 kg tungmetaller att tas ur kretsloppet 2022: krom, kadmium, bly, kvicksilver och arsenik.

– Vi är mycket glada över att vi blir först i Sverige med detta verifikat. Nu får vi svart på vitt vilken nytta vi gör när vi lämnar vårt avfall. Det säger Vesa Hiltula, vd för Telge Återvinning.

Det är noggrann provtagning hos Söderenergi som har lagt grunden för verifikatet. Ett område där bolaget ligger långt framme. Söderenergi hanterar idag såväl biobränslen som verksamhetsavfall, dock inte hushållssopor.

– Vi tar prover och utför analys på alla våra leveranser, säger Jan Steinle, bränslechef på Söderenergi. När vi kopplar ihop dessa data med våra anläggningars prestanda kan vi erbjuda ett verifikat till Telge Återvinning som konkret visar nyttorna vi åstadkommer i vårt samarbete. Det är något som vi ser att framtidens återvinningsföretag efterfrågar, och även deras kunder. Vi tror och hoppas att detta kommer att bli standard i framtiden.

Tjänsten som Söderenergi erbjuder återvinningsföretagen kallas Miljötjänsten.
Läs mer på www.soderenergi.se

KONTAKTPERSONER:

Jan Steinle, bränslechef Söderenergi
jan.steinle@www.soderenergi.se
076-803 3573

Vesa Hiltula, vd Telge Återvinning
vesa.hiltula@telge.se
072-711 4325

Camilla Koebe, hållbarhets- och kommunikationschef Söderenergi
camilla.koebe@www.soderenergi.se
070-555 11 55

Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i Stockholmsregionen, dygnet runt och året runt. I kraftvärmeverket producerar vi även el som motsvarar förbrukningen i 100 000 hushåll. På ett år omvandlar vi 1 miljon ton avfall till energi. För mer information.

Telge Återvinning tillhandahåller kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen.
För mer information.

Ladda ner rapporten