27 mars 2008

Uppemot 400 personer beräknas framöver arbeta med Igelsta kraftvärmeverk

Bygget av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk rullar på enligt tidplan. Nästan samtliga större enskilda upphandlingar är klara. Cirka 500 000 kubikmeter av totalt 550.000 har schaktats bort och grundläggningen av huvudbyggnaden pågår för fullt. Detaljschakt inklusive sprängning samt formsättning, armering, gjutning av grundplintar och pelarfundament för pann- och turbindel pågår. I april påbörjar pannleverantören Foster Wheeler stålmontaget för pannan.
Alltfler arbetar på byggplatsen och nya byggbodar ställs inom den närmaste tiden upp på den tidigare entreprenörsparkeringen vid verket. Uppemot 400 personer beräknas så småningom arbeta samtidigt på bygget. Hösten 2009 beräknas intrimning av pannan ske.

Tillfällig parkering och nätavtagning i Igelsta strand
Under bygget har en tillfällig parkering med 410 platser inrättats på Igelsta strand. Den nyttjas av alla dem som arbetar med bygget. Dit har också Igelstaverkets nätavtagare tillfälligt flyttats på grund av platsbrist för bygget. Den nyttjas av de bilar som levererar flis eller torv till Igelstaverket och som har nät över sin last. Nätet behöver tas av inför den obligatoriska provtagningen som görs på alla bränslelaster innan lossning.
Följ gärna bygget på webben, www.soderenergi.se

För mer information kontakta:
Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef, tel: 08-553 05 500, 0768 03 35 506

Ladda ner rapporten