16 april 2014

Välkommen till invigningen av Sveriges första 74-tons flisbil

I april börjar den nya flisbilen att rulla mellan Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn och Igelstaverket. Bilen ingår i ett forskningsprojekt som drivs av skogsnäringens forskningsinstitut Skogforsk* och har tillverkats av Scania. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Martin Lundstedt, vd för Scania och Karin Medin, vd för Söderenergi kommer att inviga bilen. Vi kommer dessutom att ha ett panelsamtal för att belysa olika aspekter av den nya bilen och ett eventuellt permanent införande av den i Sverige. I samtalet kommer bland annat Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, Jan Kilström, vd för Green Cargo, Ulrika Jardfelt, vd för Svensk Fjärrvärme samt Ulric Långberg, transportpolitiskt ansvarig , Åkeriföretagen att medverka. Se bifogat program för mera detaljer kring program och medverkande.

Tid: Torsdagen den 24.4 klockan 16:00 

Plats: Nykvarns bränsleterminal, Mörbyvägen 22, Nykvarn 

OSA: 23.4 till madeleine@www.soderenergi.se 

*Forskningsprojektet handlar om att utveckla mer miljövänliga och kostnadseffektiva transporter från skogen och därmed också öka konkurrenskraften för skogsindustrin och transporter av biobränsle. Söderenergi har fått dispens från Trafikverket att köra en av de första flisbilarna med totalvikt 74 ton. Den är inte större än en vanlig 60-tonsbil men har flera axlar som innebär att den kan lasta mer. För Söderenergi innebär det att antalet transporter kan minskas med cirka 30 procent. Bränsleförbrukningen kommer att minska med 13 procent. Vidare kommer Söderenergis bil att drivas med ren biodiesel tillverkad av raps, vilket minskar C02-utstläppen ytterligare. 

Mer information: 

Olle Ankarling, logistiker, Söderenergi AB tel: 0768 03 35 72

Joakim Eriksson, skogssegmentansvarig (Forestry), Scania AB tel: 010 7066000

Johanna Enström, projektledare, Skogforsk tel: 018 18 85 02

Madeleine Engfeldt-Julin, kommunikationschef Söderenergi tel: 0768 03 35 06

 

Ladda ner rapporten