21 februari 2008

WWF och Söderenergi lanserar Planeträddarna

Liv är en astronaut som har kommit till jorden för att föra bort barnen till en annan bättre planet. Men hon får order att avvakta lite då det kan finnas en och annan planeträddare bland barnen. Så inleds Planeträddarna – ett frågesportspel som lanseras av Söderenergi och Världsnaturfonden WWF.

Planeträddarna kan spelas on-line själv eller tillsammans med kompisar. Det kan också användas som ett komplement till undervisningen i skolan.

– Tanken är att skapa intresse och kunskap om vår tids stora energi- och klimatfrågor hos barn i mellanstadiet. Vi vill också fånga deras funderingar, säger Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef på Söderenergi.

Världsnaturfonden har en omfattande verksamhet gentemot barn och ungdomar.
– Det behövs hela tiden nya och stimulerande sätt att nå barn. Vi tyckte att det här var en bra idé. Det har varit ett roligt och engagerande arbete att tillsammans ta fram spelet, och vi ser fram emot responsen, säger Germund Sellgren, projektledare för WWFs utbildningssatsning Naturväktarna.

Söderenergi förser sedan tre år tillsammans med distributörerna Södertörns Fjärrvärme och Telge Nät alla femteklasser i Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn med ett skolmaterial om fjärrvärme och miljö. Det är ett unikt initiativ i branschen. Klasserna erbjuds också studiebesök till Igelstaverket i Södertälje.
– Vi har haft drygt 2 000 barn på studiebesök där vi pratar en hel del om klimatfrågor och hållbarhet. Spelet är ett sätt att fortsätta att hålla kontakten med barnen och också nå de barn som vi inte hinner ta emot, säger Madeleine Engfeldt-Julin.

Planeträddarna kan nås från WWFs och Söderenergis respektive hemsidor. Inom kort kommer det att finnas en särskild webbsida där barnen kan kommentera spelet, berätta om sina funderingar och skriva in sina frågor. Frågor som kommer att besvaras av WWF och Söderenergi eller annan expertis om så behövs. På sidan kommer också att finnas en särskild lärarhandledning.

Spelet är producerat av John-Philip Johansson, Introvesting Solutions. Grafiken i mangastil är gjord av Yokaj studio.
Gå direkt till spelsatjen: www.planetraddarna.se

Mer information:
Madeleine Engfeldt-Julin, informationschef, Söderenergi, 08-553 05 500, 0768 03 35 06
Germund Sellgren, projektledare Naturväktarna WWF, 08-624 74 00,070-258 22 47

Ladda ner rapporten