28 september 2011

100 EU-parlamentariker till Nykvarn och Södertälje den 1 oktober – Hållbart skogsbruk och bioenergianvändning

På torsdag 29.9-1.10 äger det elfte parlamentariska mötet rörande förnyelsebar energi och energieffektivisering rum i Riksdagshuset i Stockholm. Eftermiddagen den 1 oktober ägnas åt att studera svensk bioenergianvändning. Häri ingår besök i skogen i Nykvarn för att titta på hur biobränslet tas ut ur skogen samt besök på Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje

Ladda ner rapporten