19 juni 2018

15 Framtidsfrågor

Söderenergis ställningstagande i 15 frågor som rör fjärrvärmens förutsättningar.
Det handlar bland annat om plast, skatter, kraftvärme och om fjärrvärmens roll i större städer och samhällen.

Ladda ner rapporten