29 augusti 2008

Bränsleterminal i Nykvarn – miljösatsning för bränsleförsörjningen av Igelsta kraftvärmeverk

Söderenergi har idag träffat en överenskommelse med Brinova fastigheter om att uppföra en bränsleterminal i Nykvarn. I Södertälje uppförs Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. – En järnvägsterminal i Nykvarn innebär att vi på ett miljömässigt och ekonomiskt bra sätt kan ta hit skogsbränsle från stora delar av Sverige, säger Leif Bodinson, vd Söderenergi Ladda ner rapporten