22 mars 2011

Igelsta kraftvärmeverk – en riktig klimathjälte

Den 26 mars deltar Söderenergi i Världsnaturfondens klimatmanifestation Earth Hour. Vi släcker ner den yttre belysningen på Igelstaverket i Södertälje mellan 20:30 och 21:30. Men låter Igelsta kraftvärmeverk stå och lysa över nejden.Årets tema för WWFs manifestation är att lyfta fram klimathjältar. Kraftvärmeverket som nu varit i drift i ett år är en riktig klimathjälte.

Ladda ner rapporten