7 april 2010

Igelstaverket eldar till 90 procent förnyelsebart

Naturskyddsföreningen har idag publicerat en lista över de värmeverk som släpper ut mest fossil koldioxid. Siffrorna bygger på Energimyndighetens statistik över köpta utsläppsrätter från 2008. En hel del har hänt sedan dess – åtminstone här på Söderenergi. Vi har bl a invigt Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk.

Ladda ner rapporten