19 juni 2018

Klimatbokslut 2017

Vilka utsläpp har vi tillsammans med våra kunder undvikit genom vår existens? Vilka alternativ skulle behöva rycka in för att producera värme, ånga och el och vad skulle hända på deponier runt om i Europa? Går det att värdera vårt hållbarhetsarbete i ett kostnadsperspektiv? Med hjälp av konsultföretaget Profu har vi ett nytt klimatbokslut för 2017 och rapporten svarar på dessa och fler frågor.

Ladda ner rapporten