7 november 2006

Kompletterande arkeologisk förundersökning Igelstaverket

Mot bakgrund av den planerade utbyggnaden av kraftvärme utförs nu en kompletterande arkeologisk förundersökning öster om Igelstaverket kring motionsspåret.

Ladda ner rapporten