26 oktober 2020

Kraftvärmeskriften

KRAFTVÄRME. En berättelse om resurseffektivitet, hållbarhet och försörjningstrygghet.

Vilka är kraftvärmens möjligheter och utmaningar och vilken roll har kraftvärmen i det svenska energisystemet?

Ta del av informationen som på ett enkelt sätt beskriver kraftvärmens funktion, historia, teknik, bränslen och nyttor. En skrift som tagits fram tillsammans med branschkollegor. Det finns en hel del intressant att ta del av utifrån olika intresseområden.

Kraftvärmeskriften