19 december 2006

Miljödomstolen ger grönt ljus för kraftvärme i Södertälje

Miljödomstolen lämnar tillstånd för att uppföra och driva en bio- och returbränslebaserad kraftvärmeanläggning intill det nuvarande Igelstaverket.

Ladda ner rapporten