3 oktober 2011

Parlamentariker fick se hela hållbarhetskedjan från uttag av bränsle ur skogen till användning i energiförsörjningen

I lördags studerade nära hundra EU-parlamentariker och företrädare för olika EU-organisationer svenskt hållbart skogsbruk och bioenergianvändning. Sveaskog och Söderenergi stod som värdar. Intresset var mycket stort för hur uttaget går till, den svenska bioenergianvändningen som idag står en tredjedel av vår energi och den svenska koldioxidskatten som bidragit till omställningen i Sverige.

Ladda ner rapporten