11 oktober 2007

Regeringens beslut om utsläppsrätter ökar kostnaderna att producera fjärrvärme

Fjärrvärmeföretag får inga utsläppsrätter.
– Vi motsätter oss inte de steg som behöver tas för att få ner utsläppen av skadlig koldioxid, säger Leif Bodinson, vd för Söderenergi. Det som känns orättvist är att hela bördan nu ska tas i energibranschen som redan gjort väldigt mycket i omställningen till förnyelsebara bränslen, medan industrisektorn får i stort sett oförändrade villkor.

Ladda ner rapporten