25 oktober 2010

”Sången från skogen” är kronan på verket

Det sa Staffan Norberg, kommunalråd i Södertälje när han invigde konstverket vid Igelsta kraftvärmeverk idag.
Som stadsbyggnadsnämndens ordförande har han följt bygget från planeringsstadiet. Igelsta kraftvärmeverk erhöll priset som årets byggnad i Södertälje 2009 . Nu har den förgyllts med konstverket Sången från skogen. Det är utfört av SIMKA.

Ladda ner rapporten