19 juni 2018

Seminarie i Almedalen – Vi håller Europa rent

Med ett nytt branschsamarbete för ökad transparens kring miljöeffekterna av energiåtervinning vill
ett antal energibolag lyfta frågan kring den svenska kraftvärmens roll i ett europeiskt perspektiv. Vid
seminariet presenteras ett nytt samarbete för miljöansvar i avfallstrappan.

Ladda ner rapporten