30 april 2021

Reningrökgaskondensat på Igelsta kraftvärmeverk