13 december 2013

Söderenergi erhåller EU-bidrag för studie kring ökade sjötransporter

Söderenergi har inlett en bredare studie för att ta fram ett beslutsunderlag för att öka sjötransporter av bränslen till Igelstaverkets hamn i Södertälje samt att se över kaj, lagerytor och logistik i anslutning till verket. Finansieringsstöd för studien har erhållits av EU:s TEN-T-program, (Trans-European Transport Network) med 566 000 Euro.

Ladda ner rapporten