4 november 2013

Söderenergi testar i samarbete med Scania en ny miljöeffektiv lastbil som leder till färre flistransporter

Söderenergi har fått dispens från Trafikverket att köra en s.k. ”ETTdemo” lastbil mellan bränsleterminalen i Nykvarn ochIgelstaverket. Försöket ingår i ett omfattande forsknings­projekt som drivs av skogsnäringens forskningsinstitut Skogforsk och stöds av Energimyndigheten,Trafikverket, fordonsindustrin (bl. a Scania) samt svensk skogsnäring. Söderenergis bil blir den första flisbilen i projektet.

Ladda ner rapporten