3 oktober 2008

Söderenergis biobränsle tar tåget

Söderenergi och Green Cargo inleder samarbete för transporter av biobränsle till Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje. Idag undertecknades avtalet som lägger grunden för Sveriges största integrerade järnvägsupplägg för biobränsletransporter. En transportlösning som minskar koldioxidutsläppen med över 6000 ton årligen, jämfört med ett renodlat lastbilsalternativ.

Ladda ner rapporten